Tarih
06.12.2022
03:57
Hava Durumu

İstanbul
Euro
Usd
Altın
Borsa

TARİHÇE

TARİHÇE
Saraciye: İnsanlar yararına kullanılmaya başlamasından itibaren, hayvanlar için, deri  ve diğer ikame mallarından araç ve gereçleri imal eden sanayi kolu olarak tanımlanabilir.
 
Saraç Esnafının Piri Veysel Karanî  ve Haşim Bağdadî Hazretleri olup, Kurucumuz Yüce Fatih’tir.
 
İnsanlık tarihi kadar uzun olan saraciye sanayii uzun yıllar önemini hissettirmiş fakat 20. yüzyılın başlarından itibaren hayvan gününün gerek günlük hayatta ve gerekse diğer iş  kollarında daha az kullanılması saraciye ile uğraşanları daha başka çeşitlerden faydalanmaya zorlamış,  eskiden beri alışılagelen hayvan araç ve gereci olan saraciye eşyası yerini diğer günlük kullanım eşyalarına bırakmıştır.
 
Yüce Peygamberimizin de mübarek sözlerine mazhar olan (Ne mutlu O kumandana ki Konstantinapol şehrini fethedecektir ve ne mutlu O’nun erlerine) hadis-i şeriflerine nail olan büyük ve o derece değerli Yüce Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin bizzat İstanbul’u fethedişinden 10 yıl sonra 1463 yılında verdiği fermanla kurulan Saraçlar Derneği kendi güç ve gayretiyle benliğini bu güne kadar muhafaza etmiştir.
 
Fatih’ten bu yana gelmiş geçmiş birçok hükümdar ve İstanbul kadıları bu yolda yani saraçlık mesleği ve saraç esnafının bir arada bulunmaları hakkında muhtelif tarihlerde ve çeşitli sebeplerle ferman vermişler ve saraçlık sanatının önemi üzerine hassasiyetle durmuşlardır.
 
Eski dosyalar ve eski evraklar üzerine yaptığımız araştırmalar neticesinde elimize geçen 1942 tarihli İstanbul Saraçlar Cemiyeti Nizamnamesinde 3512 sayılı Cemiyetler Kanunu Hükümlerine istinaden Cumhuriyet devrinde 13 Eylül 1940 tarihinde Fatih Refahiye Sokak No:61 de aşağıda isimleri ve adresleri yazılı kişiler tarafından Saraçlar Cemiyeti’nin yeniden kurulduğu görülmektedir:
 
1-Tayyip Fikri YORULMAZ
    Fatih Mutaflar Caddesi No:2/17
 
2- Halil SARAÇOĞLU
     Uzun Çarşıbaşı No:103
 
3- Yakup TEZCAN
     Uzun Çarşıbaşı No:7
 
4- Aptülvahip GAVANOZ
     Uzun Çarşıbaşı No:38
 
5- İsmail Hakkı ÖZBAŞARAN
     Fatih Refahiye Sokak No:61
 
6- Hüseyin Avni BEZMEZ
     Fatih Tezgâhçılar No:58
 
7- Hayreddin ÇENİZ
     Mutaflar No:13
 
8- Hüseyin KÜÇÜK
     Fatih Mutaflar No:11
 
9- Kadri ULUSARAÇ
     Fatih Mutaflar No:16/2