Tarih
06.12.2022
03:23
Hava Durumu

İstanbul
Euro
Usd
Altın
Borsa

NASIL ÜYE OLURUM

NASIL ÜYE OLURUM
İstanbul Umum Saraçlar Odası’na üye olabilmek için; Sektörümüzde faaliyet gösteren firmalar  başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak, yıllık aidat ve giriş aidatı ile beraber gerekli olan evrakların hazırlarak, Dernek ofisimize göndermeleri  gerekmektedir.
 
Bu işlemlerin sonucunda üyelikler kabul görüp, aktif hale getirilecektir.
 
ODA ÜYELİK ŞARTLARI 
 
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve  ticaret yapıyor olmak.
2- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
3- Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
4- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.
 
ÜYELİĞİN SON BULDUĞU DURUMLAR 
 
Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.
 
1- Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
2- 7 nci maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
3- Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
4- Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.